Spór zbiorowy w Teleperformance Polska! Szefostwo chowa głowę w piasek

Związkowczyni, która zdecydowała się na razie pozostać anonimowa, skontaktowała się z Redakcją w celu opowiedzenia o sporze zbiorowym w jednej z największych korporacji.

Naczelna sama od jakiegoś czasu pracuje w korpo, co skutkuje między innymi mniejszą regularnością zamieszczania wpisów. Po całym dniu przy służbowym komputerze średnio ma się już siłę siedzieć przy swoim… Dlatego w pełni solidaryzujemy się ze związkowcami z TP i informujemy, co się tam odjaniepawla.

„Największe korpo na świecie udaje, że spór zbiorowy nie istnieje, a podwyżki zrujnują firmę”

W Teleperformance Polska, bo o tej firmie mowa, działa związek zawodowy Razem Silniejsi. Związek jest w sporze zbiorowym z zatrudnicielem. Poniżej szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji.

Druga faza sporu zbiorowego w Teleperformance

Tak, jak informowaliśmy już wcześniej, oficjalnie Związek Zawodowy Razem Silniejsi w Teleperformance Poland znajduje się w drugiej fazie sporu zbiorowego. Jesteśmy w trakcie mediacji z pracodawcą. Skontaktował się z nami mediator, wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który pozytywnie ocenił całą naszą procedurę prowadzenia sporu oraz nasze postulaty! 🙌

Skontaktował się także z pracodawcą, który – niestety – odmówił przystąpienia do spotkania trójstronnego w ramach mediacji…

W takiej sytuacji mediator był zmuszony poinformować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czyli drugi państwowy organ, którego zadaniem jest interwencja w Teleperformance w celu doprowadzenia do spotkania negocjacyjnego w ramach trwającego sporu zbiorowego.

Miejmy nadzieję, że do stołu negocjacyjnego TP nie zostanie doprowadzony przez prokuratora, a jedynie przez zdrowy rozsądek 🙃🤞

Niezależnie od tego – wciąż zapraszamy pracodawcę na spotkanie i do podjęcia dialogu – bez udziału państwowych urzędników, z uwagi na niespotykaną od dekad inflację nasz postulat podwyżkowy stał się niezbędnym minimum dla każdej pracownicy i pracownika naszej firmy. 💸 Niezmiennie pragniemy otwartego dialogu i porozumienia z pracodawcą dla polepszenia warunków pracy i życia! 🤝

Kiedy przyjdzie moment, w którym Zarząd Teleperformance usłyszy głos swoich pracownic i pracowników, pochylając się nad ich postulatami?!

Wszyscy cieszymy się, że w efekcie naszej ciężkiej pracy firma rozwija się, otwiera kolejne projekty i oddziały. Ale jednocześnie uważamy, że nie można zapominać o najważniejszej wartości TP – czyli o nas, pracownicach i pracownikach.

Cieszyliśmy się, gdy pracodawca ogłosił wprowadzenie jednego z naszych postulatów już w lipcu – #ZakładowyFunduszŚwiadczeńSocjalnych. Czekamy jednak, aż pochyli się także nad zapisem w regulaminie, dzięki któremu #ZFŚS obejmie wszystkie osoby zatrudniane przez firmę. Także osoby na umowach zlecenie, które świadczą dokładnie taką samą pracę jak osoby na umowach o pracę. 🤨 Dyskryminowanie ich ze względu na formę zatrudnienia jest czymś, z czym jako związkowczynie i związkowcy nie możemy zgodzić.

Mamy nadzieję, że nasze cele zostaną wzięte pod uwagę,. i po wprowadzeniu ZFŚS doprowadzimy w końcu do porozumienia z pracodawcą także w temacie niezbędnych podwyżek wynagrodzeń.