Dzień dobry prawdomówny
Przemysław Czarnek

Jako świadoma agentka, nauczycielka i matka wiem co jest istotą ustawy #LexCzarnek.

Rękami swoich kuratorów całkowicie podporządkuje pan szkoły administracji rządowej.

Na pańskie polecenie będą mogli powoływać i odwoływać nieposłusznych dyrektorów i będą rozstrzygać, czy szkoła może współpracować
z wybraną organizacją społeczną. Czyli tylko taką, jaka jest zgodna z pańskimi przekonaniami.

No i wisienka na torcie.
Będą jedynym organem powołanym do kontroli pracy szkoły.

Zatem !!!
Kim są, te osoby panie „ministrze”, którym zamierza pan powierzyć tak ogromną władzę?

Może powinien pan wszystkim przybliżyć sylwetki tak ważnych person.
Wszyscy mamy prawo poznać pańskich kuratorów i ich osiągnięcia na rzecz edukacji.

Nie zrobił pan tego do tej pory i zapewne tego nie zrobi, dlatego dopomogę panu.

To osoby w pełni przekonane do idei konserwatywnej kontrrewolucji w szkole. Przekraczają granice fanatyzmu religijnego, jak
w przypadku najbardziej znanej kuratorki Barbary Nowak.

O nominacji decydowały przeważnie koneksje polityczne, ponieważ są zwolennikami partii rządzącej.

Mazowiecka Kurator Oświaty
Pani Aurelia Michałowska.
Bez powodzenia startowała z listy partii rządzącej do sejmiku Mazowsza oraz do Sejmu.

Lubelska Kurator Oświaty
Pani Teresa Misiuk.
Uczestniczyła razem z panem w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez ONR.

Dolnoślaski Kurator Oświaty
Pan Roman Kowalczyk.
W czasie strajku kobiet raportował do ministerstwa przypadki zaangażowania nauczycieli, które uznawał za „uchybienia godności zawodu nauczyciela”.
Wyznawca smoleński i miłośnik prezesa.

Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty
Pan Marek Gralik.
W kampanii wyborczej posługiwał się antyuchodźczą retoryką i przekonywał, że muzułmanie nie mogą się u nas zasymilować, bo w DNA polskości jest chrzest.
Zwolennik Marszu dla Życia i Rodziny.

Lubuska Kurator Oświaty
Pani Ewa Rawa.
Świetne wykształcenie i posłuszeństwo.
Podczas Strajku Kobiet chętnie informowała ministerstwo, że w proteście wzięli udział dyrektorzy szkół. Chwaliła się wręcz gorliwie przeprowadzonym śledztwem.

Opolski Kurator Oświaty
Pan Michał Siek.
Jego kandydaturę na stanowisko kuratora popierał Patryk Jaki

Łódzki Kurator Oświaty
Pan Waldemar Flajszer.
Zastąpił kuratora, który mówił
o „wirusie LGBT”.

Podlaska Kurator Oświaty
Pani Beata Pietruszka.
W komisji konkursowej, która decydowała o powierzeniu jej funkcji zasiadała jej bliska koleżanka, żona wiceministra Piontkowskiego.

Małopolska Kurator Oświaty
Pani Barbara Nowak.
To pańska ulubienica, obnosząca się ze swoją homofobią z różańcem w ręce.

Podkarpacka Kurator Oświaty
Pani Małgorzata Rauch.
Działa w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców.
Podczas strajków kobiet karciła nauczycieli.

Pomorska Kurator Oświaty
Pani Małgorzata Bielang.
Kariera zawodowa pani kurator jest związana z postacią brata – Jarosława Zielińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji .

Śląska Kurator Oświaty
Pani Urszula Baurer.
Po objęciu stanowiska zapowiedziała, że każdy rok szkolny będzie rozpoczynać mszą na Jasnej Górze.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Pan Kazimierz Mądzik.
Ma tendencję, by ingerować w personalia szkół.
Bez powodzenia trzykrotnie kandydował z list partii rządzącej do sejmiku województwa.

Warmińsko-mazurski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Nowacki.
Zwolennik odpowiedzialności państwa za kształt edukacji.
Członek Prawa i Sprawiedliwosci.
Z ramienia tej partii zasiadał w olsztyńskiej radzie miasta.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Pan Robert Gaweł.
Uczestnik ideologicznych konferencji wspólnie
z Barbarą Nowak. Przeciwnik praw osób LGBT+.

Zachodnioporska Kurator Oświaty
Pani Magdalena Zarębska-Kulesza.
Działaczka Prawa I Sprawiedliwości oraz „Solidarności”.
Dwukrotnie bez powodzenia startowała
w wyborach do Sejmu.

Ma pan dość bogaty poczet kuratorów polskich.

Na koniec jednak pragnę panu przypomnieć, że opisane w ustawie – Prawo oświatowe kompetencje kuratora pozwalają mu sprawować nadzór pedagogiczny, ale nie dają mu prawa do powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Panie „ministrze” proszę zapoznać się z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe,na podstawie której, to organ prowadzący, a nie kurator oświaty, wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.
Podział kompetencji kuratora i organu prowadzącego jest więc jasny i precyzyjny.

Jeśli uważa pan, że jakakolwiek informacja zamieszczona tutaj przeze mnie jest nieprawdziwa, to proszę mnie pozwać
o zniesławienie.

Niech pan zejdzie z poziomu swojego ego do poziomu IQ.
Świadomy Obywatel to nie zegarek.
Nie można go nakręcić !!!

Pozdrawiam agenturalnie
Beata Molik