Dzień dobry Przemysław Czarnek

Ja dzisiaj krótko i bez żadnego trybu w kontekście art. 53 Konstytucji:

,,Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.”

Chciałabym jeszcze donieść na siebie, że realizowałam zajęcia dydaktyczne z analizy i interpretacji Konstytucji jako tekstu kultury.

Realizowałam i dzisiaj wiem, że młodzież jest świadoma swoich praw i praw swoich rodziców do wychowywania z własnym światopoglądem.

Pan Czarnek inwestuje w propagandę, bo ma do dyspozycji nasze pieniądze i wydaje je na tego typu działania.

Ja też inwestuję, choć mój budżet jest o wiele skromniejszy i przede wszystkim własny.

Moja inwestycja, to zakup dla moich uczniów Konstytucji.

Koszt niewielki, a satysfakcja ogromna.

Od września 2022 roku wprowadzi pan zajęcia obowiązkowe z religii lub etyki.

Nauczycieli etyki brak, zatem za biurkiem staną księża.

Zresztą taki był pański plan.

Dzięki zajęciom z Konstytucją młodzież już wie, że działa pan wbrew poszanowaniu ustawy zasadniczej.

Tyle i aż tyle panie ,,ministrze”

Zamieszczam swoje zdjęcie, z moim ulubionym hasłem.

Pozdrawiam propagandowo

Beata Molik