Drodzy Uczniowie❤

[su_dropcap]D[/su_dropcap]ostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących ocen niedostatecznych, które otrzymujecie, jeśli nie pojawiacie się na sprawdzianach.Odpowiem Wam tutaj, bo nie jestem w stanie odpisać każdemu, za co Was przepraszam.Jeśli uczeń jest nieobecny w dniu sprawdzianu i otrzymuje z niego ocenę niedostateczną, to jest jawne złamanie prawa.Według art. 44b ust. 3 pkt 1 u.s.o. ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, a w sytuacji nieobecności ucznia na zajęciach, z oczywistego względu nie można zmierzyć jego wiedzy i umiejętności, dlatego nie można ich również ocenić.Zatem, ocena bieżąca ze sprawdzianu, podczas którego uczeń był nieobecny, jest niezgodna z prawem.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie świadczy o tym, że uczeń nie opanował wymaganych treści. Jeśli nauczyciel wstawi Wam jedynkę za nieobecność na sprawdzianie, najpierw proponuję porozmawiać z nauczycielem i dowiedzieć się z czego wynika ta ocena. Jeśli rozmowa nie precyzuje uzasadnienia albo jest niezgodna z prawem, poproście o jej uzasadnienie na piśmie. Jeśli nauczyciel nadal podtrzymuje swoje zdanie, o sytuacji należy zawiadomić dyrektora szkoły, najlepiej pisemnie. Jeśli macie problemy z respektowaniem Waszych praw, zapraszam na stronę Stowarzyszenie PwB Zajmę się każdą sprawą.

💪Trzymajcie się ✌

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *